Bitewing Tandartspraktijk

Voor restauratieve tandheelkunde hebben we momenteel een patiëntenstop te Aarschot en Herent. Nieuwe afspraken kunnen gemaakt worden vanaf 2024.

De restauratieve tandarts is gespecialiseerd in het vervangen of herstellen van beschadigde tanden. (Esthetische) vullingen, kronen, overlays en prothesen zijn deel van deze specialisatie maar ook bleken en het uitvoeren van complexe behandelplannen. Met de digitale scanner, één van de meest recente tandheelkundige innovaties, maken we afdrukken aangenamer en preciezer. 

DE TANDARTSEN

Eline Jalon

Restauratieve tandarts en zaakvoerder

Herent:
Maandag

Aarschot:
Donderdag en vrijdag

Stefanie Vandormael

Restauratieve tandarts

Herent:
Maandag en Woensdag

Aarschot:
Dinsdag en Vrijdag

FAQ

1

WANNEER IS EEN KROON/OVERLAY NODIG?

Een kroon of overlay is nodig wanneer een gewone vulling niet meer volstaat. Door cariës of een trauma kan een groot deel van een tand verloren gaan. Hoe groter het te vervangen deel, hoe meer kans dat een normale vulling niet meer voldoende is.

2

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN OVERLAY EN EEN KROON?

Een overlay wordt gemaakt in porselein dat gekleefd kan worden aan de tand, precies zoals een vulling. Hoe meer tandmateriaal we kunnen gebruiken om aan te kleven, hoe sterker het geheel is. Er is wel een minimale hoeveelheid overblijvend tandglazuur nodig.

Een kroon wordt als een huls over het resterend tandmateriaal geplaatst. Het porselein dat hiervoor gebruikt wordt, kan niet gekleefd worden. De kroon blijft zitten met cement omwille van de omvatting van de tand. Er is voor een kroon geen tandglazuur nodig, wel voldoende omvatting.

3

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING BIJ EEN KROON/OVERLAY?

De behandeling met een kroon of overlay gebeurt steeds in minimaal 2 zittingen. In een eerste fase wordt de tand voorbereid, wordt een afdruk of scan genomen en wordt eventueel een tijdelijke restauratie gemaakt. Daarna is het aan de tandtechnieker om de porseleinen kroon of overlay te maken. In een tweede behandelzitting kan de kroon/overlay dan gepast en geplaatst worden.

4

HOE LANG GAAT EEN KROON OF BRUG MEE?

Het materiaal van een kroon of overlay gaat gemiddeld tien jaar mee. De onderstaande tand of wortel is echter niet beschermd tegen schade zoals cariës, parodontitis… Net zoals bij tanden zonder kroon/overlay heeft een goede mondhygiëne veel invloed op de duurzaamheid.

5

VERVANGING VOOR ÉÉN VERLOREN TAND?

Bij het ontbreken van 1 tand kan er een implantaat geplaatst worden. Dit is een kunstwortel waarop dan een kroon kan worden geplaatst.

In specifieke gevallen kan een ontbrekende tand ook met een brug vervangen worden. Wanneer bijvoorbeeld om medische redenen geen implantaten geplaatst kunnen worden of wanneer de buurtanden een kroon nodig hebben, kan een brug een oplossing zijn. De ontbrekende tand hangt dan als brugtussendeel tussen de kronen die op de pijlers passen.

6

VERVANGING VOOR MEERDERE ONTBREKENDE TANDEN?

Bij het ontbreken van enkele tanden kan men 2 of meer implantaten plaatsen om hierop een vastzittende brug te maken. De brug vervangt dan de verloren tanden.

7

EEN KUNSTGEBIT

Met een uitneembaar kunstgebit kunnen we verloren tanden vervangen. Leren functioneren met een (nieuw) kunstgebit vraagt tijd. Met een nieuwe prothese eten is in het begin wat onwennig. U voelt zelf het best wat wel en niet kan. Oefen de eerste dagen dan ook met zacht voedsel en neem iets meer tijd dan u gewend was. Ook spreken met een nieuwe prothese vraagt aanpassing. Dit is heel normaal en verbetert meestal na enkele dagen.

8

IS EEN OVERKAPPINGSPROTHESE IETS VOOR MIJ?

Met implantaten kunnen we uw uitneembare prothese meer houvast en steun geven. Soms wordt een overkappingsprothese ook wel een klikprothese genoemd. In de onderkaak zijn minstens twee implantaten nodig, terwijl in de bovenkaak minimaal 4 implantaten moeten worden voorzien. Het liefst spreiden we de implantaten zoveel mogelijk om de stabiliteit te vergroten. Het kliksysteem waarmee gewerkt wordt, is afhankelijk van het aantal implantaten en de richting waarin deze geplaatst kunnen worden. Drukknopjes worden vaker gebruikt bij 2 implantaten in de onderkaak. Een systeem met een baar in de mond en klemmetjes in de prothese is mogelijk wanneer de implantaten in verschillende richting staan.

9

BLEKEN

Veel mensen willen graag wittere tanden. Wij kunnen u hierover advies geven. De meest aangewezen behandeling is afhankelijk van de oorzaak van de verkleuring, de reeds aanwezige vullingen, kronen en bruggen, het gewenste resultaat…

Momenteel is het enkel mogelijk om online een controle-afspraak te maken bij tandarts Eline Jalon in Aarschot. Voor alle andere afspraken kan u ons telefonisch contacteren, e-mailen of een aanvraag sturen via het contactformulier. 

Voor afspraken kan u ons telefonisch contacteren, e-mailen of een aanvraag sturen via het contactformulier.

logo bitewing tandartspraktijk herent